Studia II stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne


Moduł kształcenia I: Przedmioty podstawowe

Ekologia

Filozofia

Metodologia badań naukowych

Pedagogika kultury fizycznej

Psychologia aktywności fizycznej

Socjologia

Statystyka

Antropologia kultury fizycznej

Moduł kształcenia II: Przedmioty kierunkowe

Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego

Teoria treningu

Turystyka szkolna

Lekkoatletyka

Gimnastyka K M

Pływanie

Piłka siatkowa

Piłka ręczna

Piłka nożna

Koszykówka

Wychowanie fizyczne specjalne

Biomechanika ruchu - metody pomiarowe

Fizjologia wysiłku fizycznego

Promocja zdrowia i higiena

Obóz wędrowny

Wykład monograficzny z nauk przyrodniczych A B C D

Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych  A B C D E

Wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej  A B C D

Moduł kształcenia III: Przedmioty do wyboru

Humanistyczno-społeczne

Biologiczno-przyrodnicze

Moduł kształcenia IV: Specjalizacje

Specjalizacje uczelniane/instruktorskie

Specjalizacje trenerskie

Moduł kształcenia V: Seminaria i prace dyplomowe

Seminarium magisterskie  A B C D E

Praca dyplomowa

Moduł kształcenia VI: Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne w szkole ponadpodstawowej

Pełna wersja karty przedmiotu dostępna w Zakładach odpowiedzialnych za prowadzenie danego przedmiotu.