Studia I stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne


Moduł kształcenia I: Przedmioty ogólne 

Język obcy  A H N W

Podstawy informatyki i technologii informatycznej

Moduł kształcenia II: Przedmioty podstawowe 

Anatomia

Antropologia

Biochemia

Biologia

Fizjologia człowieka

Pedagogika

Psychologia

Etyka

Teoria Wychowania Fizycznego

Moduł kształcenia III: Przedmioty kierunkowe 

Antropomotoryka

Biomechanika

Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne

Edukacja zdrowotna

Emisja głosu

Historia kultury fizycznej

Metodyka wychowania fizycznego

Organizacja i prawo w oświacie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Rytmika i taniec

Metodyka gimnastyki

Metodyka pływania

Metodyka lekkoatletyki

Metodyka sportów walki

Metodyka tenisa

Teoria i metodyka gier zespołowych

Metodyka koszykówki

Metodyka piłki siatkowej

Metodyka piłki ręcznej

Metodyka piłki nożnej

Teoria sportu

Zabawy i gry ruchowe

Moduł kształcenia IV: Przedmioty do wyboru  

Humanistyczno-społeczne

Biologiczno-przyrodnicze

Kierunkowe

Sporty zespołowe

Sporty indywidualne

Moduł kształcenia V: Obozy

Obóz letni

Obóz zimowy

Moduł kształcenia VI: Specjalizacje uczelniane/instruktorskie

Specjalizacje uczelniane/instruktorskie

Moduł kształcenia VII: Seminaria i prace dyplomowe

Seminarium dyplomowe  A B H S

Praca dyplomowa

Moduł kształcenia VIII: Praktyki pedagogiczne

Praktyka wdrożeniowa

Praktyka w szkole podstawowej

Pełna wersja karty przedmiotu dostępna w Zakładach odpowiedzialnych za prowadzenie danego przedmiotu.