Studia I stopnia kierunek Sport


Moduł kształcenia I: Przedmioty ogóle

Języki obce  A N W

Technologia informacyjna

Analiza danych

Moduł kształcenia II: Przedmioty podstawowe

Anatomia

Antropologia

Biochemia

Biologia

Pedagogika sportu

Psychologia sportu

Etyka w sporcie

Teoria wychowania fizycznego

Organizacja i zarządzanie

Marketing

Ekonomia

Historia sportu

Socjologia sportu

Moduł kształcenia III: Przedmioty kierunkowe

Fizjologia człowieka

Teoria sportu

Teoria treningu sportowego

Zarządzanie przedsięwzięciem sportowym

Medycyna sportowa

Żywienie

Odnowa biologiczna

Ćwiczenia korekcyjne w sporcie dzieci i młodzieży

Prawo w sporcie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Biomechanika sportu

Emisja głosu

Rytmika i taniec

Gry i zabawy ruchowe

Teoria i metodyka gimnastyki

Teoria i metodyka pływania

Teoria i metodyka lekkoatletyki

Teoria i metodyka koszykówki / tenis

Teoria i metodyka piłki siatkowej / koszykówka 3x3 / tenis stołowy

Teoria i metodyka piłki ręcznej / siatkówka plażowa

Teoria i metodyka piłki nożnej / futsal

Teoria i metodyka gier zespołowych

Teoria i metodyka - podnoszenia ciężarów / kulturystka / trójbój siłowy

Teoria i metodyka sportów walki - judo / zapasy / boks / szermierka

Moduł kształcenia IV: Obozy

Obóz zimowy

Obóz letni

Moduł kształcenia V: Specjalizacje

Specjalizacje instruktorskie (rekreacji/sportu)

Specjalizacja menedżer sportu

Moduł kształcenia VI: Seminaria i prace dyplomowe

Seminarium dyplomowe B H

Praca dyplomowa

Moduł kształcenia VII: Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Pełna wersja karty przedmiotu dostępna w Zakładach odpowiedzialnych za prowadzenie danego przedmiotu.