Licencje dla Szkoły Narciarskiej i Snowboardu AWF Warszawa na sezon 2017/2018

Kolejny rok z rzędu Szkoła Narciarska i Snowboardu AWF Warszawa, którą tworzą i prowadzą pracownicy z Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych, uzyskała licencje szkoleniowe z narciarstwa i snowboardu.

Licencje Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa (SITN PZN) oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu (SITS) przyznawane są corocznie najlepszym szkołom narciarskim i snowboardowym w Polsce, które prowadzą szkolenie na poziomie podstawowym i instruktorskim zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie techniki i metodyki nauczania. Licencje potwierdzają wysoki poziom zajęć ze sportów zimowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Sportów Wodnych i Zimowych oraz umożliwiają studentom AWF uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w ramach systemu szkolenia stowarzyszeń SITN i SITS.

data publikacji: 2017.12.01