Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Wydział Turystyki i Rekreacji, rok akademicki 2016/2017

Nazwa Studenckiego Koła NaukowegoOpiekun;
mail, tel. służbowy
Rok założeniaZakład
Studenckie Koło Turystyki Krajoznawczej
i Zrównoważonej
Dr Piotr Majdak;
pm135@wp.pl;
22 8340431 wew. 306
2011Zakład Teorii
Turystyki
SKN przy Zakładzie Metodyki Turystykimgr Karolina Gołębieska
karolina.golebieska@gmail.com;   22 8340431 wew. 337
2013Zakład Metodyki
Turystyki
PiechurDr inż. Artur Kieszek;
artur.kieszek@poczta.onet.pl
22 8340431 wew. 605
2013Zakład Teorii
Turystyki
Młodzi PrzedsiębiorcyDr Jacek Oleksiejuk
22 834 04 31 wew. 593
2011Zakład Ekonomii
i Finansów
Re-rekreacja
Dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń; ewa.kozdron@awf.edu.pl;
22 8340431 wew. 546
2013Zakład Metodyki
Rekreacji