Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Wydział Turystyki i Rekreacji, rok akademicki 2018/2019

Nazwa Studenckiego Koła NaukowegoOpiekun;
mail, tel. służbowy
Rok założeniaZakład
Studenckie Koło Turystyki Krajoznawczej
i Zrównoważonej
Dr Piotr Majdak;
p.majdak@awf.edu.pl
22 8340431 wew. 306
2011Zakład Teorii
Turystyki
SKN Metodyki Turystyki
mgr Karolina Gołębieska
22 8340431 wew. 337
2013Zakład Metodyki
Turystyki
PiechurDr inż. Artur Kieszek;
artur.kieszek@awf.edu.pl
22 8340431 wew. 605
2013Zakład Teorii
Turystyki
Start - upDr Jacek Oleksiejuk
22 834 04 31 wew. 593
2011Zakład Ekonomii
i Finansów
Re-rekreacja
Dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń; ewa.kozdron@awf.edu.pl
22 8340431 wew. 546
2013Zakład Metodyki
Rekreacji
    
SKN Teorii Rekreacjidr. hab.prof. AWF Jolanta Mogila-Lisowska tel. wew. 540
j.mogila-lisowska@awf.edu.pl
pokój nr 402
2015Zakład Teorii Rekreacji
Miłośnicy Rekreacji Ruchowejdr Barbara Pędraszewska-Sołtys tel.wew. 430

pokój nr 358
2016Zakład Aktywnych Form Turystyczno-Rekreacyjnych