Porozumienie z Society for Incentive Travel Excellence Poland

porozumienie z SITE4 kwietnia br.  w czasie posiedzenia Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SITE Poland a Wydziałem Turystyki i Rekreacji.

SITE Poland jest polskim oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia SITE Global zrzeszającego w 90 krajach ponad 2000 członków. SITE skupia profesjonalistów z branży incentive travel. Podstawowym celem jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive jako efektywnego narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i rozwijającego motywację. Równoległym celem jest podnoszenie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Główne założenia podpisanego porozumienia obejmują:

  • podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności poprzez organizację różnych form szkolenia i dokształcania (m.in. kursy, studia podyplomowe, warsztaty) dla studentów oraz pracowników branży turystycznej;
  • wspólne organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz spotkań i wydarzeń branżowych;
  • zapraszanie przedstawicieli branży turystycznej do wygłaszania wykładów dla studentów i pracowników WTiR;
  • umożliwienie realizacji praktyk zawodowych przez studentów WTiR w firmach - członkach Stowarzyszenia;
  • wspieranie idei wolontariatu studenckiego przy organizacji imprez SITE Poland;
  • wymiana doświadczeń w zakresie pracy na różnych polach działalności obu Partnerów (organizacyjnej, naukowej, dydaktycznej, biznesowej, kulturalnej, sportowej i innej).

Zarówno Władze Wydziału jak i Zarząd SITE Poland są przekonani, iż to porozumienie zaowocuje wieloma wspólnymi inicjatywami wspierającymi rozwój studentów w zakresie zarówno naukowym jak i zawodowym.

fot. K.Brzozowski​

data publikacji: 2017.05.08