Praktyki w Programie ERASMUS+

Przedłużona rekrutacja do Programu ERASMUS+ na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2017/18 i 2018/19

Przyjmowanie zgłoszeń 15.06.2018

Wypełniony „Wniosek o włączenie do Programu" oraz "Letter of Intent" (do pobrania z Wirtualnej Uczelni) należy składać w biurze Zespołu Współpracy z Zagranicą, pok. 319.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z wyjazdów uczestników Programu Erasmus +.

Zapraszamy do składania dokumentów.

data publikacji: 2018.04.17