Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, której tematem będzie Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną.


KIEROWNIK ZAKŁADU

dr n.med. Łukasz Henszel

pokój 2.27 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 511 016 702

e-mail: henszel.lukasz@gmail.com

konsultacje:

  • wtorek 12.45-14.15 AWF,
  • piątek 12.30-14.3 AWF.

SEKRETARIAT

mgr Monika Wnorowska-Lotycz

pokój 2.29 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 501 404 239

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl lub monika.lotycz@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00


PRACOWNICY

dr n. med. Ewa Kądalska

pokój 2.27 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl

konsultacje:

  • do 16.11 - środa 15.15-16.00 oraz 19.00-19.45 AWF,
  • od 16.11 - środa 16.00-17.30 AWF,

dr n. med. Honorata Sokolnicka

pokój 2.26 (2. piętro)

tel: 22 857 20 91 oraz 510 217 610

e-mail: honorata.sokolnicka@medicover.pl

konsultacje:

mgr Magdalena Chudowolska-Kiełkowska (CV)

pokój 2.28 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 502 999 792

e-mail: magda.chudowolska@wp.pl

konsultacje: zwolnienie lekarskie

mgr Magdalena Gawałko (CV)

pokój 2.28 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 509 324 054

e-mail: magda.gawalko@wp.pl

konsultacje:

  • piątek 10.15-11.45 AWF.

mgr Bernadetta Gieroń-Kozina

pokój 2.28 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

e-mail: bernadetta.gieronkozina@gmail.com

konsultacje:

dr n. o zdr. Katarzyna Pawłowska

pokój 2.28 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

e-mail: pawlowskaa_katarzyna@wp.pl

konsultacje:

  • wtorek 16.00-17.30 AWF,
  • czwartek 15.00-16.30 AWF.

mgr Kamila Kaczyńska (CV)

pokój 2.28 (2 piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

email:  kama.k.r@wp.pl

konsultacje:


DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Zadaniem Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa jest przede wszystkim prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (tzw. pomostowych) na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia na Wydziale Rehabilitacji z zakresu: podstaw pielęgniarstwa, filozofii i etyki zawodu, podstawowej opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego, badań w pielęgniarstwie, zakażeń szpitalnych, promocji zdrowia, BHP oraz nauk przedklinicznych takich jak: mikrobiologii, genetyki, badań fizykalnych i radiologii.

Student nabywa wiedzę ogólną z zakresu nauk przedklinicznych oraz pielęgniarstwa, poznaje regulacje prawne oraz normy etyczne odnoszące sie do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa koordynuje zajęcia praktyczne z Podstaw Pielęgniarstwa, Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Promocji Zdrowia.

Zadaniem Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa jest także nadzór nad powstającymi pracami licencjackimi również o charakterze badawczym w toku kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Do stałych zadań Zakładu należy także promocja kierunku poprzez uczestnictwo w planowanych imprezach uczelnianych np. "Dni otwarte" czy poza uczelnianych np. 'Pikniki naukowe." Studenci mają możliwość, nie tylko do zachęcania do studiowania pielęgniarstwa w Akademii Wychowania Fizycznego, ale również promują zdrowie.

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa sprawuje opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym.

Działania Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa mają na celu nabycie przez studenta szeregu umiejętności takich jak: udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, komunikowaniu się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowanie pracy własnej, korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz wpieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Zadanie Zakładu jest także kształtowanie postaw i przekonań naukowych, rozwój specjalnych uzdolnień, ważnych dla wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji poprzez samokształcenie.


TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

W Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa, w ramach dotacji statutowej, od lipca 2014 r. realizowany  jest 2-letni projekt badawczy pn. "Przykład nowoczesnego rozwiązania służącego poprawie wykrywalności i zgłaszalności zakażeń szpitalnych miejsca operowanego w Szpitalu Medicover w Warszawie". Projekt ten, w którym biorą udział pracownicy Zakładu, realizowany jest także przy współpracy firmy Medicover Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie narzędzia, które posłuży do bardziej efektywnego wykrywania zakażeń szpitalnych związanych z zabiegiem operacyjnym w szpitalu Medicover w Warszawie. Poprawa wykrywalności zakażeń szpitalnych miejsca operowanego przy zastosowaniu nowo opracowanego narzędzia powinna mieć również przełożenie na wdrożenie odpowiednich działań mających na celu ograniczenie częstości występowania tych zakażeń w jednostce Medicover. Kluczowa jest również możliwość zastosowania nowo opracowanego narzędzia w innych placówkach szpitalnych na podstawie przygotowanych rekomendacji. Obecnie trwają również przygotowania do wdrożenia nowego projektu badawczego, którego tematyką będzie otyłość. Projekt ten realizowany będzie przy współpracy placówek medycznych Medicover Sp. z o.o.