Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr n. med Małgorzata Wojciechowska (CV)

pokój 2.30 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 643 oraz 601 241 125

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl

konsultacje:

- czwartek 13.30-15.00 AWF

- piątek 9.30-11.00 AWF


SEKRETARIAT

mgr Monika Wnorowska-Lotycz

pokój 2.29 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 501 404 239

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl lub monika.lotycz@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00


PRACOWNICY

dr hab. prof. AWF Łukasz Małek (CV)

pokój 2.14 (2. piętro)

e-mail: lukasz.malek@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 10.30 -12.00  AWF

- piątek  14.30-16.00  AWF

mgr Emilia Wawszczak (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 666 176 884

e-mail: emilia.wawszczak@awf.edu.pl

konsultacje: urlop w roku akademickim 2017/2018

dr n. o zdr. Elżbieta Antos (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31 wew. 426

e-mail: ela.antos@op.pl

konsultacje:

- wtorek 14.00-15.30 AWF,

- czwartek 14.00-15.30 Szpital Bielański 5 piętro, Oddział Chirurgii

mgr Beata Boćkowska (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 606 427 956

e-mail: bbockowska@interia.pl

konsultacje:

- poniedziałek 14.30-16.00 Szpital Medicover, Klinika Położnictwa, Aleja Rzeczypospolitej 5

- czwartek 13.00-14.30 AWF

dr n. o zdr. Magdalena Śniegocka (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

e-mail: magdalena.sniegocka@awf.edu.pl

konsultacje:

- czwartek 14.30-16.00 Szpital Medicover, Oddział Pediatrii

- piątek 12.00-13.30 AWF

mgr Teresa Tomaszewska (CV)

email: teresa.tomaszewska@awf.edu.pl

konsultacje:

- poniedziałek 14.35-16.05 Szpital Bielański, I Oddział chorób Wewnętrznych, Pododdział Nefrologiczny

- czwartek 15.00-16.30 AWF


DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Zadaniem Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego jest:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych /tzw. pomostowych/ I stopnia na Wydziale Rehabilitacji z zakresu pielęgniarstwa klinicznego, w tym: internistycznego, chirurgicznego, pediatrycznego, geriatrycznego, anestezjologicznego, położniczo-ginekologicznego oraz opieki paliatywnej i rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych;
  • koordynacja zajęć praktycznych z poszczególnych pielęgniarstw oraz studenckich praktyk zawodowych;
  • uczestnictwo w powstawaniu prac licencjackich (o charakterze badawczym);
  • realizacja projektów i prac badawczych pracowników Zakładu;
  • prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego z pielęgniarstwa klinicznego;
  • współpraca ze społecznością lokalną poprzez uczestnictwo w planowanych imprezach poza uczelnianych związanych z profilaktyką zdrowia;

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

Tematyka prac licencjackich związana jest z działalnością Zakładu i dotyczy aspektów: zdrowia, choroby, profilaktyki i pielęgnowania w różnych schorzeniach chorobowych, zgodnych z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi w ramach Zakładu np.:

  • Promocja/prewencja zdrowia w poszczególnych okresach życia człowieka, począwszy od narodzin po kres życia;
  • Pielęgnowanie bez granic – transkulturowe podejście do zdrowia, choroby;
  • Aktywność fizyczna, styl życia w zdrowiu i chorobie.