Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, której tematem będzie Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną.


KIEROWNIK ZAKŁADU

dr n. med Małgorzata Wojciechowska (CV)

pokój 2.30 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 643 oraz 601 241 125

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl

konsultacje:

 • czwartek 12.30-14.00 AWF,
 • piątek 8.30-10.00 AWF.

SEKRETARIAT

mgr Monika Wnorowska-Lotycz

pokój 2.29 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 501 404 239

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl lub monika.lotycz@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00


PRACOWNICY

dr hab. prof. AWF Łukasz Małek

pokój 2.14 (2. piętro)

e-mail: lukasz.malek@awf.edu.pl

konsultacje:

 •  środa   14.00-15.30  AWF
 •  piątek  13.00-14.30  AWF

mgr Emilia Wawszczak (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 666 176 884

e-mail: emilia.wawszczak@awf.edu.pl

konsultacje:

dr n. o zdr. Elżbieta Antos (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31 wew. 426

e-mail: ela.antos@op.pl

konsultacje:

 • wtorek 14.00-15.30 AWF,
 • czwartek 14.00-15.30 AWF.

mgr Beata Boćkowska (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 606 427 956

e-mail: bbockowska@interia.pl

konsultacje:

dr n. o zdr. Magdalena Śniegocka (CV)

pokój 2.31 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

e-mail: magdalena.sniegocka@awf.edu.pl

konsultacje:

 • środa 9.30-11.00 AWF,
 • czwartek 17.45-18.45 AWF.

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Zadaniem Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego jest:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych /tzw. pomostowych/ I stopnia na Wydziale Rehabilitacji z zakresu pielęgniarstwa klinicznego, w tym: internistycznego, chirurgicznego, pediatrycznego, geriatrycznego, anestezjologicznego, położniczo-ginekologicznego oraz opieki paliatywnej i rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych;
 • koordynacja zajęć praktycznych z poszczególnych pielęgniarstw oraz studenckich praktyk zawodowych;
 • uczestnictwo w powstawaniu prac licencjackich (o charakterze badawczym);
 • realizacja projektów i prac badawczych pracowników Zakładu;
 • prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego z pielęgniarstwa klinicznego;
 • współpraca ze społecznością lokalną poprzez uczestnictwo w planowanych imprezach poza uczelnianych związanych z profilaktyką zdrowia;

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

Tematyka prac licencjackich związana jest z działalnością Zakładu i dotyczy aspektów: zdrowia, choroby, profilaktyki i pielęgnowania w różnych schorzeniach chorobowych, zgodnych z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi w ramach Zakładu np.:

 • Promocja/prewencja zdrowia w poszczególnych okresach życia człowieka, począwszy od narodzin po kres życia;
 • Pielęgnowanie bez granic – transkulturowe podejście do zdrowia, choroby;
 • Aktywność fizyczna, styl życia w zdrowiu i chorobie.