Katedra Fizjoterapii

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska-Baszak (CV)

pokój 2.8 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 235

e-mail: aleksandra.rapala@wp.pl

konsultacje:

- wtorek 8.00-9.45 oraz 12.00-13.15 AWF


SEKRETARIAT

Małgorzata Jarosz-Milik

pokój 2.5 (2 piętro)

tel:  22 834 35 14; 22 834 04 31 wew. 291

e-mail: malgorzata.jarosz@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00


Zakład Kinezyterapii

KIEROWNIK ZAKŁADU

doc. dr Paweł Targosiński

doc. dr Paweł Targosiński

pokój 2.12 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 529

e-mail: pawel.targosinski@awf.edu.pl

konsultacje:

- środa 09.30-11.00 AWF

- czwartek 8.00-9.30 AWF


PRACOWNICY

mgr Jacek Mańka

mgr Jacek Mańka

pokój 2.13 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 233

e-mail: jacek.manka@ortopedika.pl

konsultacje:

- poniedziałek 9.00-10.30 AWF

- piątek 13.00-14.30 Ortopedika, ul. Przybyszewskiego 69

mgr Tomasz Marciniak

mgr Tomasz Marciniak (CV)

pokój 2.13 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 233

e-mail: tomasz.marciniak.awf@gmail.com

konsultacje:

- wtorek 16.00-17.30 (przed przybyciem konieczny kontakt mailowy) Fizjoklinika, ul. Nowogrodzka 62c (3. piętro, domofon 40)

- czwartek 10.15-11.45 AWF

mgr Jan Sznajder

mgr Jan Sznajder

pokój 2.13 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 233

e-mail: jansznajder@o2.pl

konsultacje:

- poniedziałek 8.00-9.30 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (SPCSK), ul. Banacha 1A (VIII D, pokój 870A)

- czwartek 16.00-17.30 AWF

dr Emilia Dadura

pokój 2.13 (2. piętro)

tel: 22 834 04 13, wew. 233

e-mail: e.dadura@awf.edu.pl

konsultacje:

- poniedziałek 7:30-9:00 AWF

- czwartek 9.45-11.15 AWF

mgr Katarzyna Guzek

pokój 2.13 (2. piętro)

tel: 22 834 04 13, wew. 233

e-mail: guzek.kasia@gmail.com

konsultacje:

- 1. i 3. czwartek miesiąca 10.00-11.30 AWF

- 2. i 4. czwartek miesiąca 12.45-14.15 CRF Orthos, ul. Modzelewskiego 37

Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Agnieszka Wójcik

dr Agnieszka Wójcik

pokój 2.10 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 210 lub 22 834 35 14

e-mail: agnieszka.wojcik@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 07.30-09.00 AWF

- czwartek 10.00-11.30 AWF


PRACOWNICY

dr hab. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk

dr hab. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk

pokój 2.14 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 235

e-mail: esmolis@gmail.com

konsultacje:

- wtorek 15.40-17.10

- czwartek 13.30-15.00 Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42

dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska-Baszak (CV)

pokój 2.8 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 235

e-mail: aleksandra.rapala@wp.pl

- wtorek 8.00-9.45 oraz 12.00-13.15 AWF

dr n. med. Marta Sidaway

dr n. med. Marta Sidaway

pokój 2.10 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 210

e-mail: martasidaway@gmail.com

konsultacje: zwolnienie lekarskie

mgr Edyta Łukasik

pokój 2.10 (2 piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 210

e-mail: edyta.lukasik@op.pl

konsultacje:

- poniedziałek 12.30-14.00 (konieczny kontakt mailowy przed przybyciem) Ortopedika, ul. Al. Niepodległości 69

- środa 12.30-14.00 AWF

Zakład Fizykoterapii i Masażu

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Agnieszka Niemierzycka

dr Agnieszka Niemierzycka

pokój 2.11 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 291 lub 22 834 35 14

e-mail: niemierzycka@o2.p

konsultacje:

- wtorek 13.00-14.30 AWF

- środa 7.30-9.00 AWF


PRACOWNICY

prof. dr hab. med. Marek Kowalczyk

prof. dr hab. med. Marek Kowalczyk

Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii - (MLN) (obiekt numer 1R na planie obiektów AWF, wejście od pomnika J.Piłsudskiego w prawo, 1. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 483

e-mail: m.kowalczyk@awf.edu.pl

konsultacje

- środa 12.00-15.00 Międzywydziałowym Laboratorium Neuropsychofizjologii (MLN)

dr Anna Cabak

dr hab. Anna Cabak

pokój 2.11 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 291

e-mail: anna.cabak@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 12.30-13.30 AWF

- środa 12.30-13.30 AWF

mgr Agnieszka Zdrodowska

dr Agnieszka Zdrodowska

pokój 2.11 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 291

e-mail: agnieszka.zdrodowska@wp.pl

konsultacje:

- poniedziałek 8.15-9.45 AWF

- wtorek 8.15-9.45 AWF

Działalność Katedry

Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) "Fizjoterapia" oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. W Katedrze Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, fizjoterapia jest realizowana, jako nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Studenci uzyskują kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy i programowania postępowania fizjoterapeutycznego. Zdefiniowane wzorcowe efekty kształcenia związane z wiedzą, umiejętnościami praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi uzyskiwane są podczas zajęć w Zakładach: Kinezyterapii; Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej; Patofizjologii i Pracowni Kształcenia Ruchowego Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń klinicznych, konsultacji indywidualnych. Podbudowę wiedzy o zjawiskach i prawidłowościach rządzących procesem fizjoterapii stanowią badania naukowe, które w tym zakresie realizowane są przez pracowników katedry Fizjoterapii.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


ENG

Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

doc. dr Paweł Targosiński

1. Efektywność fizjoterapii w procesie leczenia rożnych schorzeń (w oparciu o badania kliniczne)

2. Urazowość i procesy patologiczne występujące w rożnym wieku i w rożnych dziedzinach życia i ich terapia

3. Fizjoprofilaktyka w odniesieniu do schorzeń cywilizacyjnych

4. Prace badawcze oraz teoretyczne dotyczące zagadnienia zaburzeń rozwojowych u dzieci

5. Nowoczesne metody terapeutyczne oraz diagnostyczne - badanie efektywności ich stosowania u chorych ze specjalnymi potrzebami

6. Ocena wpływu choroby na funkcjonowanie oraz jakość życia u chorych ze specjalnymi potrzebami

7. Ocena stanu funkcjonalnego i wpływu fizjoterapii u chorych ze specjalnymi potrzebami

8. Prace eksperymentalne:

- Ocena siły mięśniowej u chorych i zdrowych

- Badanie zakresu ruchu w stawach:

-  Nowoczesne techniki badania dla potrzeb kinezyterapii.

9. Prace teoretyczne opracowane na podstawie piśmiennictwa:

- Historia dokonań ludzi związanych z rehabilitacją i w niej działających

- Metody kinezyterapeutyczne - opracowania metodyczne, nowości i odniesienia historyczne

10. Własne propozycje prac

dr Joanna Suchocka

1. Prace badawcze oraz teoretyczne dotyczące zagadnienia zaburzeń rozwojowych u małych dzieci

2. Nowoczesne metody terapeutyczne oraz diagnostyczne - badanie efektywności ich stosowania u dzieci z zaburzeniami rozwoju

3. Metody oceny neurologicznej oraz ocena wpływu napięcia mięśniowego na rozwój małych dzieci

4. Propozycje prac własnych

dr hab. prof. AWF Aleksandra Truszczyńska

1. Zastosowanie/skuteczność/wartość rożnych nowoczesnych metod fizjoterapii w chorobach narządu ruchu (praca badawcza).

dr Agnieszka Wójcik

1. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

2. Fizjoterapia w geriatrii

3. Fizjoterapia w onkologii

4. Fizjoterapia w opiece paliatywnej

dr hab. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk

1. Fizjoterapia w kardiologii, geriatrii, pulmonologii

2. Prace dotyczące zastosowania testów oceniających wydolność fizyczna u osób zdrowych lub u pacjentów z w/w grup

3. Propozycje tematów własnych.

dr Anna Cabak

1. Zastosowanie rożnych form masażu w profilaktyce przeciążeń narządu ruchu w odnowie biologicznej

2. Proces fizjoterapii (programy) w zespołach bólowych kręgosłupa z uwzględnieniem kondycji psychicznej pacjenta

3. Własne koncepcje holistycznych programów profilaktyczno-leczniczych

dr Agnieszka Niemierzycka

1. Wpływ metodyki i sposobu wykonania zabiegów fizykoterapeutycznych na skuteczność leczenia rożnych schorzeń (praca badawcza)

2. Laseroterapia wysokoenergetyczna HILT – nowy czynnik fizykalny (praca dyplomowa, przeglądowa)

3. Wykorzystanie fototerapii w praktyce klinicznej (praca dyplomowa, przeglądowa).