Zebranie Naukowe Wydziału Rehabilitacji (17.04.2018)

TERMIN wtorek 17.04.2018, GODZINA 15.30-16.30

MIEJSCE sala wykładowa 4, Wydział Rehabilitacji

PRELEGENCI

mgr Małgorzata Kowalczyk - Wpływ zmęczenia na równowagę ciała i kontrolę nerwowo-mięśniową u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowo-goleniowego.

mgr Anna Cygańska - Problemy mięśniowo-szkieletowe muzyków.

Opiekun naukowy obu prelegentek - dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak prof. AWF.

data publikacji: 2018.04.10