Wczesna Profilaktyka Zdrowotna

Nabór na I edycję studiów podyplomowych Wczesna Profilaktyka Zdrowotna (dalej: WPZ) został przedłużony do 1 października 2018 r. Ukończenie studiów podyplomowych  pozwala na podjęcie działań w zakresie wczesnej   profilaktyki   zdrowotnej u dzieci młodzieży, dorosłych i osób starszych.  
Planowany termin rozpoczęcia studiów kwiecień 2018 r.

Studia kierowane są do wszystkich zainteresowanych doradztwem / edukacją prozdrowotną, (szczególnie do absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej). Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia.
Studia podyplomowe Wczesna Profilaktyka Zdrowotna obejmują 617 godzin, program studiów podzielony jest na moduły: pierwszy  moduł wyrównawczy (realizowany w Etapie I) oraz 3 moduły kierunkowe. Ponadto słuchacz realizuje specjalizację do wyboru (z trzech proponowanych), wizyty studyjne u pracodawców oraz praktyki specjalizacyjne (efekty kształcenia)

W Etapie I przewiduje się kształcenie, poprzez realizację indywidualnych ścieżek programu studiów, uruchamianych jednak po naborze optymalnej dla realizacji poszczególnych przedmiotów liczby słuchaczy (30 osób).
- Moduł 1: wyrównawczy. Koszt indywidualny, zależny od dotychczasowego kształcenia wynosi około 2500,00 zł przy realizacji całego modułu.

Etap II jest w całości obowiązujący dla wszystkich uczestników studiów podyplomowych WPZ.
- Moduł 2: Ruch dla zdrowia (ukończenie modułu przygotowuje do podjęcia działań jako - Doradca zdrowia-aktywność ruchowa); Moduł obejmuje 110 godz. Koszt: około 1900,00 PLN (przy 30 osobach)
- Moduł 3: Żywienie dla zdrowia (ukończenie modułu przygotowuje do podjęcia działań jako Doradca zdrowia- żywienie); Moduł obejmuje 70 godz.. Koszt około 800,00 PLN (przy 30 osobach)
- Moduł 4: Radzenie sobie ze stresem (ukończenie modułu przygotowuje do podjęcia działań jako - Doradca zdrowia- radzenie sobie ze stresem): Moduł obejmuje 70 godz., 7 ECTS, Koszt około 1150,00 PLN (przy 30 osobach)
Zaliczenie Modułów 2-3-4 otwiera drogę do wyboru jednej lub kilku specjalizacji (profilaktyka zdrowotna: dzieci i młodzieży/ dorosłych/ osób starszych).                                                                                  
Specjalizacja obejmuje realizację 80 godz. Koszt około 3500,00 PLN (przy 10 osobach).
Ponadto słuchacze zobowiązani są do odbycia wizyt studyjnych u pracodawców oraz praktyk w ramach specjalizacji – łącznie 152 godz. dydaktyczne.

Planowany koszt studiów (5 semestrów) około 9800,00 PLN (przy 30 osobach realizujących pełny cykl kształcenia czyli 617 godz. dydaktycznych). Koszt studiów zależy od  liczby słuchaczy i ścieżek kształcenia.

Dokumenty prosimy składać w Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do dnia 01.10.2018 r.

data publikacji: 2017.05.11