Kurs trenera AWF w pływaniu

Centrum Kształcenia podyplomowego AWF Warszawa rozpoczyna nabór na kurs trenera AWF w pływaniu. Program kursu trenera jest przygotowany zgodnie z porozumieniem Rektorów AWF w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5.07.2013 r. oraz w porozumieniu z Polskim Związkiem Pływania. PZP jest współautorem programu kursu trenerskiego, tym samym uznaje kwalifikacje trenerskie uzyskane na kursie organizowanym i prowadzonym przez Centrum kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa.

Kurs obejmuje realizację 250 godzin dydaktycznych – 80 godzin w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin w zakresie wiedzy szczegółowej obejmującej prowadzenie i organizację treningu pływackiego oraz 50 godzin praktyk realizowanych w klubach sportowych. Program kształcenia na kursie jest zgodny z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacji.

Uczestnikiem kursu trenera AWF w pływaniu może być osoba posiadająca co najmniej wykształcenie maturalne, co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy (legitymacja instruktora w pływaniu, zaświadczenie o stażu instruktorskim) lub 5-letni staż zawodniczy. Ponadto istnieje konieczność złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – marzec 2018 r. Zajęcia będą realizowane w systemie weekendowym (sobota – niedziela), najczęściej co 2 tygodnie.

Planowany koszt całości kursu około 5000 zł.

Szczegółowe informacje o efektach kształcenia dla kursu trenera sportu AWF w danej dyscyplinie.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na kurs trenerski
  • Ksero legitymacji instruktora sportu w pływaniu (oryginał do potwierdzenia zgodności)
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do potwierdzenia zgodności)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podejmowania zwiększonego wysiłku fizycznego
  • Pisemne oświadczenie o niekaralności

Dokument należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do 20 lutego 2018 roku. Kontakt.

data publikacji: 2017.09.21