Dziennikarstwo sportowe

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów studiów magisterskich do profesjonalnego wykonywania zawodu dziennikarza sportowego w mediach sportowych – redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych.

Założenia:
- pozyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych osób zainteresowanych dziennikarstwem sportowym oraz współpracą z podmiotami zajmującymi się przekazem informacji sportowych (telewizja, radio, PAP, Internet),

- pozyskanie wiedzy z zakresu społecznych i ekonomicznych aspektów sportu, zasad organizacji imprez sportowych, wiedzy dotyczącej treningu sportowego, a także z zakresu teorii komunikowania społecznego, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, etyki dziennikarskiej, form dziennikarskich, prawo prasowego i autorskiego.

Wśród redaktorów sportowych, którzy współpracowali z AWF Warszawa w poprzednich edycjach, są m. in.: red. Włodzimierz Szaranowicz, red. Przemysław Babiarz, red. Marek Jóźwik, red. Henryk Urbaś, red. Cezary Gurjew, red. Jarosław Idzi, red. Janusz Pindera, red. Edward Mikołajczyk, red. Marcin Mroczek, red. Piotr Sobczyński, red. Dariusz Szpakowski.

Adresaci:
Ukończenie studiów wyższych magisterskich, co jest równoznaczne z posiadaniem tytułu magistra (niezależnie na jakim kierunku kształcenia).
Studia mają charakter praktyczny,  obejmują 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry w sesjach weekendowych. Planowany termin rozpoczęcia zajęć listopad 2018 r.

Planowany koszt około 7000.00 zł.

Szczegółowe informacje o studiach.

Dokumenty należy złożyć w Centrum Kształcenia Podyplomowego do 30 września 2018 r. Kontakt.

data publikacji: 2017.11.02