Godziny rektorskie

15.06.2018 - 15.06.2018 09:00 - 13:00 Student, Pracownik

W związku z ogólnouczelnianym szkoleniem w godz. 9.00-13.00 obowiązują godziny rektorskie dla studentów i doktorantów części warszawskiej AWF Warszawa (zgodnie z Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa  Nr 47/2017/2018 z dn. 06.06.2018 r.)

Outlook Google Calendar