II Forum Praktyków - Pediatria

14.12.2018

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - podejście interdyscyplinarne, to temat przewodni II Konferencji Naukowo Szkoleniowej organizowanej przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa. Jest ona skierowana do szerokiego grona specjalistów zajmujących się diagnostyką i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zapraszamy fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, logopedów i innych.

Miło nam również będzie gościć studentów kierunku fizjoterapii, terapii zajęciowej, wydziału lekarskiego, pedagogiki oraz osoby w trakcie specjalizacji.

Outlook Google Calendar