21. Piknik Naukowy za nami

W sobotę 3 czerwca br. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie po raz kolejny uczestniczyła w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, odbywającym się na Stadionie Narodowym. Motywem przewodnim tegorocznej, 21. już edycji, była wiedza o Ziemi. Licznie odwiedzający stanowisko naszej uczelni mogli uzyskać informację o edukacji prozdrowotnej społeczeństwa różnych grup wiekowych oraz diagnostyce rozwoju fizycznego na różnych etapach ontogenezy. Stanowiska w ramach działań AWF Warszawa obejmowały osiem zróżnicowanych propozycji, których odbiorcami była liczna grupa dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także seniorów odwiedzających 21. Piknik Naukowy.

Naszą misją i celem było zachęcanie różnych grup społecznych i wiekowych do osobistego zaangażowania w poznanie i zrozumienie swojego ciała,oraz do wzięcia odpowiedzialności za zmiany zachodzące w nim pod wpływem stylu życia. Misję tę realizowaliśmy z powodzeniem poprzez udostępnianie metod i technik oceny własnego ciała, a także konsultacji i umiejętności interpretacji otrzymanych wyników diagnostycznych. W rozmowach z uczestnikami kładliśmy nacisk na edukację, a przede wszystkim świadomość zdrowego stylu życia oraz rolę aktywności fizycznej.

Obecność AWF Warszawa na 21. Pikniku Naukowym była możliwa dzięki wsparciu, zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób.

Nadzór nad organizacją naszego stoiska i prezentacją jego oferty pełnili: prof. dr hab. Monika Guszkowska – Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, dr Karol Gryko – koordynator międzywydziałowy, dr Anna Kopiczko – koordynator wydziałowy z Wydziału Wychowania Fizycznego, dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska – Prodziekan ds. Nauki oraz mgr Edyta Łukasik – koordynatorzy wydziałowi z Wydziału Rehabilitacji, dr Jacek Oleksiejuk – Prodziekan ds. Nauki oraz dr Joanna Piotrowska – koordynatorzy wydziałowi z Wydziału Turystyki i Rekreacji.

Czynny udział w realizacji przedsięwzięcia wzięli:

Z Wydziału Wychowania Fizycznego

- Pracownicy Zakładu Antropologii i Promocji Zdrowia: dr Anna Kopiczko, dr Monika Łopuszańska – Dawid, Elżbieta Kęsicka, dr Beata Wojtyczek; z Zakładu Biochemii i Biologii: dr Anna Kęska i dr Joanna Tkaczyk oraz dr Karol Gryko i mgr Iwona Maliszewska z Zakładu Lekkoatletyki i Gier Sportowych.

- Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Młodych Antropologów: Beata Pietrasz, Maria Sarzalska, Bartłomiej Werelich, Kamil Soborski, Paulina Batorzyńska.

- Student, zawodnik Marcin Luto – multimedalista MP i ME w sumo.

Z Wydziału Rehabilitacji mgr Edyta Łukasik z Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii oraz studenci: Jurand Słoniewicz, Maciej Okrzeja, Beata Rzeźnicka.

Z Wydziału Turystyki i Rekreacji dr Joanna Piotrowska z Zakładu Metodyki Rekreacji oraz student Mateusz Jeżak – instruktor nordic walking.

Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez organizatorów 21. Pikniku Naukowego, w którym znajduje się m.in. materiał o naszych działaniach oraz wywiady z naszymi przedstawicielami.

Zapraszamy również do krótkiej fotorelacji z perspektywy stoiska AWF Warszawa.

data publikacji: 2017.06.12