Obiekty sportowe i piknikowe

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Bańko
Kierownik Działu Obiektów Sportowych i Terenów Zielonych
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel. (22) 834 20 21 wew. 317
 
k.banko@awf.edu.pl