O Biurze

Biura Karier, jako jednostki organizacyjne wyższych uczelni, istnieją od kilkudziesięciu lat na świecie. W Europie i w Polsce powstały w latach 90-tych. Decyzję o ich powołaniu podejmują władze uczelni, ustalając podstawowy zakres zadań. W AWF Warszawa określa to Zarządzenie nr 24/2000/01 JM Rektora AWF z późniejszymi aneksami.

Prowadząc działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Biuro Karier jest łącznikiem pomiędzy Uczelnią a rynkiem pracy. Pomaga absolwentom uczynić pierwszy krok w samodzielne, zawodowe życie.

Kto może skorzystać z naszego wsparcia?
Przede wszystkim studenci i absolwenci AWF, którzy chcą uzyskać: poradę zawodową, bieżącą informację o rynku pracy lub konkretną ofertę zatrudnienia czy stażu oraz pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na praktyki lub wolne miejsca pracy.

Czego jako student i absolwent AWF możesz oczekiwać od Biura Karier?
* indywidualnych konsultacji, których celem jest określenie Twojego potencjału zawodowego
* wskazówek w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
* udostępniania aktualnych oferty pracy, praktyk stażu i wolontariatu
* informacji o szkoleniach i warsztatach organizowanych na uczelni i poza nią
* spotkań z pracodawcami
* informacji o aktualnych trendach i sytuacji na rynku pracy
* organizacji Akademickich Targów Pracy JOBBING

Biuro Karier AWF Warszawa współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Akademickich Biur Karier

Kontakt