Rekrutacja 2018/2019

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia stacjonarne  
1.Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2017 (środa) godz. 12.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać : dowód osobisty lub paszport, długopis. 
2.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia. (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 12, 13, 14, 15, 18 września 2017 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-1.

Formularz deklaracji wyboru specjalizacji (do pobrania ) oraz wykaz specjalizacji (oferta na rok akademicki 2017/2018- do pobrania  ) dla kandydatów na studia II stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne

Rejestracja do 22 września 2017,

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 26 września 2017 (wtorek) godz. 09.00 – 13.00. gmach główny pok. 64.

Formularz deklaracji wyboru specjalizacji (do pobrania ) oraz wykaz specjalizacji (oferta na rok akademicki 2017/2018- do pobrania  ) dla kandydatów na studia II stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I roku studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.


Kierunek sport studia II stopnia stacjonarne  
Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.
Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.
Specjalność menadżerska
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 12, 13, 14, 15, 18 września 2017 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-1.


Wydział Turystyki i Rekreacji

Kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia stacjonarne
1.Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów). Przykładowy zestaw egzaminacyjny 

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2017 (środa) godz. 12.00. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis. 
2.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 12, 13, 14, 15, 18 września 2017 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-1.


Kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne

Rejestracja do 22 września 2017,

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 27 września 2017 (środa) godz. 09.00 – 13.00. gmach główny pok. 64.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.


Wydział Rehabilitacji  

Kierunek fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2017 (środa) godz. 09.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 08.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać : dowód osobisty lub paszport, długopis. 
1.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów). (przykładowe zestawy egzaminacyjne: Nr 1 ; Nr 2 ; Nr 3 )

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 7, 8, 11 września  2017r.  (czwartek, piątek, poniedziałek) godz. 9.00 – 13.00 SG- 1.