Rekrutacja 2018/2019

Wydział Rehabilitacji w Warszawie

Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018 r.

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 12 września 2018 (środa) godz. 9.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.
1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów). (przykładowe zestawy egzaminacyjne: Nr 1 ; Nr 2 ; Nr 3 )

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14,17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-4.


Pielęgniarstwo studia II stopnia stacjonarne - uruchomienie rejestracji 29.06.2018

Zakończenie rejestracji w SER 31 sierpnia 2018 r.

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się we wtorek 4 września 2018 r. godz. 12.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka przystępujących do egzaminu o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydatki i Kandydaci zobowiązani są posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.
1. W przypadku uzyskania przez kilka osób jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2. W przypadku uzyskania przez kilka osób jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 5, 6  września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-4.

Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wychowanie fizyczne studia II stopnia stacjonarne 

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018 r.

1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 12 września 2018 (środa) godz. 12.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia. (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14, 17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-4.


Wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 26 września 2018 (środa) godz. 09.00 – 13.00. gmach główny pok. 64.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2018/2019 na I roku studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.


Sport studia II stopnia stacjonarne 

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018 r.

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.
Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.
Specjalność menadżerska
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14, 17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-4.

Wydział Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Turystyka i rekreacja studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018 r.

1.Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów). Przykładowy zestaw egzaminacyjny 

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się w środę 12 września 2018 r. godz. 12.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14, 17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-4.


Turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w czwartek 27 września 2018 r. godz. 09.00 – 13.00. gmach główny pok. 64.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2018/2019 na I roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.