Rekrutacja 2018/2019

Wydział Rehabilitacji w Warszawie

Kierunek fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019 dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów rozpocznie się 11 kwietnia 2018 r. uruchomieniem Systemu Elektronicznej Rejestracji (SER)

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018r,

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 12 września 2018 (środa) godz. 9.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.
1.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów). (przykładowe zestawy egzaminacyjne: Nr 1 ; Nr 2 ; Nr 3 )

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14,17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-1.


Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia stacjonarne  

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019 dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów rozpocznie się 11 kwietnia 2018 r. uruchomieniem Systemu Elektronicznej Rejestracji (SER)

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018r,

1.Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 12 września 2018 (środa) godz. 12.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać : dowód osobisty lub paszport, długopis. 
2.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia. (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14,17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-1.


Kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2018r,

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 26 września 2018 (środa) godz. 09.00 – 13.00. gmach główny pok. 64.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2018/2019 na I roku studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.


Kierunek sport studia II stopnia stacjonarne  

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018r,

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.
Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.
Specjalność menadżerska
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14,17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-1.


Wydział Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia stacjonarne

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019 dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów rozpocznie się 11 kwietnia 2018 r. uruchomieniem Systemu Elektronicznej Rejestracji (SER)

Zakończenie rejestracji w SER 9 września 2018r,

1.Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów). Przykładowy zestaw egzaminacyjny 

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 12 września 2018 (środa) godz. 12.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać : dowód osobisty lub paszport, długopis.
2.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 13, 14,17 września 2018 r. godz. 9.00 - 13.00 w SG-1.


Kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2018r,

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 27 września 2018 (czwartek) godz. 09.00 – 13.00. gmach główny pok. 64.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2018/2019 na I roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 40 osób.