Kontakt + zadania pełnomocnika

Pełnomocnik Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ds. rekrutacji i osób niepełnosprawnych mgr Marcin Mielniczuk zajmuje się wszelkimi sprawami  dotyczącymi rekrutacji i warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni.

Kontakt: marcin.mielniczuk@awf.edu.pl

e-mail: rekrutacja@awf.edu.pl
Gmach główny AWF pok.64 tel. 22 834 76 67

Do zadań pełnomocnika należy:

  • Działanie na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w AWF Warszawa.
  • Reprezentowanie studentów niepełnosprawnych przed kadrą AWF Warszawa.
  • Zapewnienie niezbędnej pomocy studentom niepełnosprawnym w trakcie studiowania poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji.
  • Udzielanie informacji niepełnosprawnym kandydatom w zakresie oferty edukacyjnej i wyboru studiów.