Umowy studia I i II stopnia, oraz jednolite 5-letnie studia magisterskie

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
 (Umowy proszę drukować dwustronnie X 3 egzemplarze)


Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

 • kierunek fizjoterapia

Studia stacjonarne I stopnia 

 • kierunek pielęgniarstwo
 • kierunek terapia zajęciowa
 • kierunek sport
 • kierunek turystyka i rekreacja
 • kierunek wychowanie fizyczne

Studia niestacjonarne I stopnia

 • kierunek wychowanie fizyczne

Studia stacjonarne II stopnia

 • kierunek fizjoterapia
 • kierunek sport
 • kierunek turystyka i rekreacja
 • kierunek wychowanie fizyczne

Studia niestacjonarne II stopnia

 • kierunek wychowanie fizyczne
 • kierunek turystyka i rekreacja
 • Cudzoziemcy

Studia stacjonarne III stopnia