Regulamin i zasady przyjęć

Zasady przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2018

Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i jednolitych 5 - letnich magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2018/2019 określa zał. 1 Uchwały nr 53 Senatu AWF z dnia 16 maja 2017 r.

Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez SER.

Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji w AWF Warszawa