Regulamin i zasady przyjęć

Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji w AWF Warszawa

Zasady przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2018

Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i jednolitych 5 - letnich magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2018/2019 określa zał. 1 Uchwały nr 53 Senatu AWF z dnia 16 maja 2017 r.

Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez SER.

Zasady przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2019

Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i jednolitych 5 - letnich magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2019/2020 określa zał. 1 Uchwały nr Uchwała Nr 40 Senatu AWF z dnia 22 maja 2018 r.