Kalendarium rekrutacji (w opracowaniu)

Kalendarium rekrutacji 2018 studia I stopnia i jednolite 5-letnie studia magisterskie
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Kalendarium rekrutacji 2018 studia II stopnia
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Studia niestacjonarne
  
  
  
  
Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I roku studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne oraz kierunku turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów.