Dzień Otwarty

W sobotę 8 kwietnia 2017 godz. 9.45  w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34 odbędzie się Dzień Otwarty. Dzień ten będzie doskonałą okazją do zapoznania się z wymaganiami egzaminacyjnymi naszej Uczelni. Kandydaci na studia uzyskają informacje na temat wymagań na poszczególnych wydziałach i kierunkach, jak również będą mogli obejrzeć obiekty AWF, na których przyjdzie im zdawać egzaminy. Zarówno studenci, jak i profesorowie podzielą się swoimi doświadczeniami. Najważniejszą częścią dnia otwartego będzie prezentacja prawidłowego wykonania poszczególnych ćwiczeń egzaminu sprawnościowego. Kandydaci, którzy przybędą na to spotkanie chociaż w części poczują atmosferę rywalizacji podczas egzaminów wstępnych.

Do zobaczenia !

Program Dnia Otwartego  8 kwietnia 2017 (sobota) Hala Gier