Dodatkowa rekrutacja na studia I stopnia

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłaszają dodatkowy nabór na studia do dnia 11 września 2018 r.:

- stacjonarne I stopnia kierunek turystyka i rekreacja,

- niestacjonarne I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (osoby zakwalifikowane zobowiązane są do przyniesienia pokwitowania opłaty czesnego za I semestr studiów na indywidualne konto w SER, możliwość rozłożenia opłat na raty reguluje Pismo okólne Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego nr 24 z 25.06.2018 r.).

Rejestracja poprzez System Elektronicznej Rekrutacji - SER

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia 12 września 2018 r.:

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu na studia będzie decydowała punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości.

Składanie dokumentów w czwartek 13 września br. w godz. 9.00–13.00 w SG-1.

data publikacji: 2018.07.20