Wykaz przychodni lekarskich - zaświadczenie lekarskie

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1144) stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na wskazanym przez kandydata kierunku.

Badania wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w  MWOMP :

  • Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25, telefon 695 695 413 w godz. 730 do 1600
  • Płock, ul. Kolegialna 17, telefon 601 202 129; 601 202 130 w godz. 725 do 1500  
  • Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5, telefon 601 202 244 ; 48 34019 52 w godz. 800 do 1500 
  1. Wykaz dodatkowych ośrodków opieki zdrowotnej:  (Warszawa, Województwo Mazowieckie), które będą  wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły.
  2. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.
Skierowanie do pobrania.

data publikacji: 2017.10.18