Wykaz przychodni lekarskich i skierowanie do lekarza

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1144) stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na wskazanym przez kandydata kierunku.

Badania wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w  MWOMP :

  • Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25, - rejestracja od 7.30  do 16.00 telefon 695 695 413
  • Płock, ul. Kolegialna 17, - rejestracja od 7.25  do 15.00 - telefon 601 202 129
  • Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5, -rejestracja od 8.00 do 15.00 telefon 601 202 244; 48 34019 52

Wykaz dodatkowych ośrodków opieki zdrowotnej, które będą  wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły.

Miasto stołeczne warszawa
Województwo mazowieckie

Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań przez inne placówki. Koszty ponosi kandydat.

Skierowanie do pobrania.

/za ważne uważa się badania przeprowadzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - na skierowaniu do lekarza zaznaczony powinien być kierunek, na który aplikuje kandydat/

data publikacji: 2018.04.27