Harmonogram 2019 (w opracowaniu)

Studia I stopnia i jednolite 5-letnie magisterskie
Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 od 16 kwietnia 2019 r.
KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE  studia stacjonarne 

20 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER

od 16 kwietnia do 17 czerwca termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych pok. 64.

24 czerwca  -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

24 czerwca  - wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

26 - 27 - 28 czerwca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE studia niestacjonarne 

6 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

KIERUNEK SPORT

20 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER

od 16 kwietnia do 17 czerwca termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych pok. 64.

24 czerwca  -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

27 czerwca  - wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

1 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 

27 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER

1 lipca - wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

2 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

28 czerwca - zakończenie rejestracji w SER

1 lipca - wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

3 - 4 - 5 lipca  - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

6 lipca - zakończenie rejestracji w SER

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

6 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

PRZYJĘCIA NA STUDIA

10 lipca termin ogłoszenia list rankingowych.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1  

w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:

11 lipca czwartek - zakres nazwisk (pierwsza litera) -   A, B, C, D, E, F, G , H, I,

12 lipca piątek - zakres nazwisk (pierwsza litera) -   J, K, L M, N, O, P,

15 lipca poniedziałek - zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

16 lipca -  ogłoszenie list rankingowych w 2 turze (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

17 lipca godz. 9.00 -  składania dokumentów  w 2 turze.

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA

24 lipca  zostanie ogłoszony jeśli zostaną wolne miejsca na studia

11 września - zakończenie rejestracji w SER w dodatkowym 2 naborze.

12 września - termin ogłoszenia list rankingowych w dodatkowym naborze.

13 września godz. 9.00 – 13.00  - terminy składania dokumentów.

koniec września - posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Studia II stopnia

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 od 16 kwietnia 2019 r.

STUDIA STACJONARNE II stopnia  
  

2 września

5 września godz. 9.00

zakończenie rejestracji w SER - wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.

Pielęgniarstwo egzamin testowy z wiedzy ogólnej

6 września godz. 9.00

Fizjoterapia egzamin testowy z wiedzy ogólnej

6 września godz. 12.00

Turystyka i rekreacja egzamin testowy z wiedzy ogólnej.

6 września godz. 12.00

wychowanie fizyczne egzamin testowy z wiedzy ogólnej.

10, 11, września

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1  

w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:

10 września wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, D, E, F, G , H, I, J, K,

11 września środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  L M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
 

23 września

zakończenie rejestracji w SER

25 września

wychowanie fizyczne przyjmowanie dokumentów godz. 9.00 pok. 64

26 września

turystyka i rekreacja przyjmowanie dokumentów godz. 9.00 pok. 64

28 września

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.