System Elektronicznej Rekrutacji - SER

rekrutacja.awf.edu.pl

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów rozpocznie się

16 kwietnia 2019 uruchomieniem Systemu Elektronicznej Rejestracji (SER)


Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji:

 1. Kandydat rejestruje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji tylko raz (zakłada jedno konto).
 2. Kandydat może po założeniu konta wybrać i ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek i formę (stacjonarne lub niestacjonarne) na danym stopniu studiów uzyskując status (Kandydat).
 3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który pojawia się po zakończeniu rejestracji na stronie należy nacisnąć w menu KIERUNKI STUDIÓW > OPERACJE > OPŁATY. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest odnotowywane w formularzu rejestracyjnym kandydata status "opłacony". Zwykle 2-3 dni robocze od dnia dokonania wpłaty (przelewu).

Kandydat na studia w AWF wnosi opłatę w wysokości : 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej, 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na które postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 2. Kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.
 3. Kandydat w trakcie rejestracji dołącza do formularza kolorową fotografię cyfrową. Niewłaściwa fotografia nie zostanie zaakceptowana. Kandydat zobowiązany jest wówczas dołączyć nową fotografię, zgodną z wymogami.
 4. Po zarejestrowaniu się kandydat uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się poprzez wpisanie hasła (podanego w trakcie rejestracji). Logowanie umożliwia:
  • dostęp do formularza, sprawdzenie, poprawienie i uzupełnienie danych,
  • wybór lub zmianę stopnia, formy i kierunku studiów,
  • dołączenie lub modyfikację fotografii elektronicznej,
  • sprawdzenie stanu opłaty rekrutacyjnej,
  • sprawdzenie statusu kandydata,
 5. W każdym etapie wynikającym z kalendarium rekrutacji kwalifikowani są tylko kandydaci, którzy mają STATUS > OPŁACONY.
 6. W przypadku niezakwalifikowania kandydata na wybrany kierunek studiów w kwalifikacji podstawowej, kandydat może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej.
 7. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia, który nie złoży dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jak osoba, która zrezygnowała z udziału w rekrutacji. Ponowny udział kandydata w kwalifikacji w terminach uzupełniających wymaga ponownego zalogowania się do SER.
 8. Hasło do logowania w SER (zapomniane, zgubione) można odzyskać samodzielnie w zakładce (ODZYSKIWANIE HASŁA). Jest to możliwe tylko dla kandydatów, którzy przy rejestracji w formularzu podali własny, poprawny adres poczty internetowej (e-mail).

Informacje w SER:

 • konto poprawnie założone w SER > STATUS > Kandydat,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej > STATUS > Opłacony,
 • rezygnacja z kierunku (operacja nieodwracalna!) > STATUS > Rezygnacja,
 • zakwalifikowany do przyjęcia > STATUS > Zakwalifikowany prawidłowe zdjęcie / błędne zdjęcie >,
 • złożenie dokumentów > STATUS > Przyjęty,
 • przekazane dokumentów do dziekanatu > STATUS > Przeniesiony do dziekanatu.