Książki elektroniczne

Zasoby historyczne

BAROC, ADAM: GIMNASTYKA pod względem wpływu swego na utrzymanie i przywrócenie zdrowia. - Warszawa, 1858

BIELSKI, S.HISTORIA Kościoła Powszechnego z dzieła francuskiego : zebrana przez S. Bielskiego : dawniej wydana, teraz pomnożona i do naszych czasów doprowadzona, na nowo przedrukowana. - Warszawa, 1839

BIERKOWSKI, LUDWIK: KILKA słów o ważności, potrzebie i użytku gymnastyki. - Kraków, 1837

BŁAŻEK, BOLESŁAW: ZNUŻENIE w szkole : na podst. pomiarów aisthesiometrem sprężynowym : przyczynek do doświadczalnej psychologii. - Lwów, 1899

BOCK, CARL ERNST: CZŁOWIEK w stanie zdrowia i choroby. - Warszawa, 1873

BREZA, ACHILES: LE Play i jego szkoła. - Kraków, 1885

CENAR, EDMUND: ĆWICZENIA gimnastyczne laską żelazną, drewnianą i żerdzią : zarys systematyczny do gimnastyki szkolnej i towarzyskiej. - Lwów, 1889

DALLEMAGNE, J.: CZŁOWIEK zwyrodniały : odczyty wygłoszone w kółku adwokatów brukselskich. - Warszawa, 1898

DARWIN, CHARLES ROBERT: O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. - Warszawa, 1884

DURSKI, ANTONI: GIMNASTYKA dziewcząt i kobiet : ćwiczenia na przyrządach. - Lwów, 1898

ENGELS, FRIEDRICH: POCZĄTKI cywilizacyi : na zasadzie i jako uzup. badań Lewisa H. Morgana. - Paryż, 1885

FALCENBERG, RICHARD: HISTORYA nowszej filozofii. - Warszawa, 1895

FISZER, KSAWERY: ZARYS organizacyi polskich gimnastycznych Towarzystw Sokolich. - Lwów, 1900

GORŻKOWSKI, MARJAN: HISTORYCZNE poszukiwania o tańcach, tak starożytnych pogańskich jak również spółecznych i obyczajowych we względzie symbolicznego znaczenia. - Warszawa, 1869

GRUBER, HERMAN O.: ŻYCIE i doktryna Augusta Comte'a założyciela pozytywizmu według badań najnowszych. - Warszawa, 1897

GUIZOT, FRANCOIS: DZIEJE cywilizacyi europejskiej od upadku Cesarstwa Rzymskiego zachodniego do rewolucyi francuskiej. - Warszawa, 1842

HEINITZ, KAROL: NAUKA sztuki pływania podług metody zaprowadzonej w CK [Cesarsko Królewskim] instytucie pływania w Wiedniu przez... . : szczególniej dla użytku C. K. wojska wyłożona przez.... - Lwów, 1820

HEMERLING, KAZIMIERZ: PODRĘCZNIK dla kolarzy. - Lwów, 1894

HUXLEY, H. T.: ZASADY fizyologii. - Warszawa, 1892

INSTRUKCYA dla nauczycieli gimnastyki w Towarzystwie Gimnastycznem "Sokół" w Krakowie na posiedzeniu Wydziału z dnia 7 sierpnia 1886 r. - Kraków, 1891

KVET, FRANTIŠEK BOLEMIR: FRANCISZKA Bolemira Kwieta popularna nauka wychowania. - Warszawa, 1865

LAURENT, O.: HYGIENA cyklisty. - Warszawa, 1900

ŁOZIŃSKI, BRONISŁAW: TŁUM : szkic socyologiczny. - Wyd. 2. - Kraków, 1898

MADEJSKI, EDWARD: GIMNASTYKA w szkołach ludowych. - Lwów, 1879

MADEYSKI, EDWARD: GIMNASTYKA racjonalna : jako część dyjetetyki ze stanowiska lekarskiego historyczno-krytycznie i praktycznie. - Warszawa, 1871

MADEYSKI, EDWARD: NAUKA gimnastyki szkolnej : teoretyczny podręcznik dla uczniów i uczennic seminaryów nauczycielskich tudzież dla nauczycieli w szkołach ludowych pospolitych i wydziałowych napisał.... - Lwów, 1890

MARCZEWSKI, L.: O kąpielach płynnych i parowych tak pod względem utrzymania zdrowia, jak również o użyciu ich w sztuce lekarskiej. - Kalisz, 1852

MATERIAŁY antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. - T. 2. - Kraków, 1897

MATERIAŁY antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. - T. 4. - Kraków, 1900

MIEJSKI park D-ra Jordana w Krakowie. - Kraków, 1894

MILL, JOHN STUART: O wolności. - Lwów, 1864

MOSSO, ANGELO: FIZYCZNE wychowanie młodzieży. - Lwów, 1899

MUCZKOWSKI, JÓZEFMIESZKANIE i postępowanie uczniów krakowskich w wiekach dawniejszych. - Kraków, 1842

O gimnastyce. - Lwów, 1886

ORGELBRAND, S.ENCYKLOPEDYJA powszechna S. Orgelbranda : nowe stereotypowe odbicie. - T. 1: . - Warszawa, 1883

ORGELBRAND, S.: ENCYKLOPEDYJA powszechna S. Orgelbranda : nowe stereotypowe odbicie. - T. 2:. - Warszawa, 1883

OSKRAGIEŁŁO, MOES: NAUKA leczenia jako umiejętność oparta na podstawie przyrodzonej w przeciwieństwie do sztuki lekarskiej czyli medycyny. - Warszawa, 1885

PAMIĄTKA Zlotu Sokolstwa w Poznaniu w dniach 15-go i 16-go sierpnia 1896 r.. - Poznań, 1896

PIRAMOWICZ, GRZEGORZ: POWINNOŚCI nauczyciela, mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopełnienia. - Lwów, 1872

PLUTARCHUS: O wychowaniu młodzieży / Plutarchus. - Kraków, 1853

PRZYJACIEL dzieci Polski. - Królewiec, 1845

RACIBORSKI, ALEKSANDER: HISTORYA i psychologia szermierki. - Lwów, 1894

RACZYŃSKI, EDWARD: OBRAZ Polaków i Polski w XVIII. wieku, czyli zbiór pamiętników, dyaryuszów, korrespondencyj publicznych i listów prywatnych, podróży i opisów zdarzeń szczegółowych, służących do wyjaśnienia stanu Polski w wieku wspomnionym, wydany z rękopisów przez ... - T. 4: Pamiętniki Józefa Wybickiego, senatora wojewody królestwa polskiego. - Poznań, 1840

ROZENBLATT: RZECZ o pojedynku. - Lwów, 1879

ROZKŁAD ćwiczeń i zabaw gimnastycznych dla 6 oddziałów w sanockiem gimnazjum. - Sanok, 1898

RUCIŃSKI, S.: ZAPASY na tułów i ramiona. - Kraków, 1897

SCHMIDT, FERDINAND AUGUST: ZARYS fizyologii gimnastyki dla nauczycieli i zakładów gimnastycznych, jakoteż przyjaciół ćwiczeń cielesnych. - Lwów, 1897

SEČENOV, I.: ODRUCHY. - Warszawa, 1873

SMILES, SAMUEL: POMOC własna [Self-Help]. - Wyd. 3. - Warszawa, 1879

SOKOŁOWSKI, MARIAN: STUDYA i szkice z dziejów sztuki i cywilizacyi. - Kraków, 1899

SPENCER, HERBERT: INSTYTUCJE zawodowe. - Warszawa, 1898

SPENCER, HERBERT: KLASYFIKACJA wiedzy. - Warszawa, 1873

SPENCER, HERBERT: O wychowaniu umysłowem, moralnem i fizycznem. - Warszawa, 1879

SPENCER, HERBERT: O wychowaniu umysłowem, moralnem i fizycznem. - Wyd. 5. - Warszawa, 1900

SPENCER, HERBERT: ZASADY socyologii. - Cz. 5: Instytucje polityczne. - Warszawa, 1890

SPENCER, HERBERT: ZASADY socyologii. - Cz. 4: Instytucje obrzędowe. - Warszawa, 1890

SPRAWOZDANIE z wystawy rolniczej i przemysłowej we Lwowie 1877 r... - Z. 4: Dział wychowania i nauki. - Lwów, 1880

STASZIC, STANISŁAW: UWAGI nad życiem Jana Zamojskiego, kanclerza i hetmana w. k. do dzisiejszego stanu Rzyczypospolitej Polskiej przystósowane. - Kraków, 1861

STRUVE, HENRYK: SZTUKA i piękno. - Warszawa, 1892

STRUVE, HENRYK: WSTĘP krytyczny do filozofii czyli rozbiór zasadniczych pojęć o filozofii. - Wyd. 2 dop. - Warszawa, 1898

STUDENCKI, M.: O wychowaniu dzieci pod względem lekarskim czyli sposób unikania chorób dzieci, rozpoznawania ich i leczenia środkami domowemi, ze wskazaniem przypadków, w których pomoc lekarska jest koniecznie potrzebna oraz historya rozwijania się płodu ludzkiego... - Warszawa, 1850

ŚWIĘTOCHOWSKI, ALEKSANDER: O powstawaniu praw moralnych. - Warszawa, 1877

TYSZECKI, TEOFIL: KÓŁKA : praktyczne lekcye. - Lwów, 1897

WAGNER, J. B. : GIMNASTYKA domowa dla użytku dzieci i dojrzałych osób według najnowszych autorów francuzkich i niemieckich ułożona.... - Wyd. 3. - Warszawa, 1880

WIEK dziewiętnasty. - Warszawa, 1900

WODNIAKOWSKI, A.: PRZEWODNIK do gry Lawn Tennis. - Warszawa, 1896

WODZIŃSKA, MARIA: AMAZONKA : podręcznik jazdy konnej dla dam. - Warszawa, 1893

WSPOMNIENIE majówek młodzieży szkolnej za czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej przez jednego z ówczesnych uczniów Liceum św. Anny. - Kraków, 1878

Z psychologii i fizyologii wychowania. - Lwów, 1899

ZABAWY świąteczne dla ludu. - Lwów, 1851

ZAKRZEWSKI, ADAM: WZROST w Królestwie Polskiem. - Kraków, 1891

ZAWACKI, TEODOR: TEODORA Zawackiego Memoriale oeconomicum 1616. - Kraków, 1891

ZBIÓR wiadomości do antropologii krajowej. – T. 18. - Kraków, 1895

ZDROWA dusza w zdrowem ciele : podręcznik sportowy zawierający naukę: gimnastyki, fechtunku, boksowania, pływania, łyżwiarstwa, wiosłowania, jazdy konnej, jazdy welocypedowej i tańca zebrane z rozmaitych aut. ... - Warszawa, 1890

ZIPPER, ALBERT: OPOWIADANIA z mitologii Greków i Rzymian : dla użytku młodzieży szkolnej. - Lwów, 1897

ZOLL, FRYDERYK: SPÓR Galicyi i Węgier o Morskie Oko. - Kraków, 1884