Czasopisma elektroniczne

GAZETA Sportowa : pismo ilustrowane, poświęcone wszystkim gałęziom sportu

- 1 - 1900 - Nr 13-14, 17-18


PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańskiego


- 3 - 1878

- 4 - 1879

- 5 - 1880


- 7 - 1882

- 10 - 1885

- 13 - 1889


- 20 - 1889


PRZEGLĄD Pedagogiczny : czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego


- 1886


PRZEGLĄD Sportowy : tygodnik ilustrowany, poświęcony wszelkim gałęziom sportu : oficjalny organ Krakowskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej


1921-1959


PRZEWODNIK Gimnastyczny : organ Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" we Lwowie

- 1 - 1881

- 2 - 1882

- 3 - 1883

- 9 - 1889

- 10 - 1890

- 18 - 1898

- 19 - 1899

- 20 - 1900


ROCZNIK Sokoli : kalendarz


- 2 - 1896


SPORT : tygodnik ilustrowany : wychodzi w każdą sobotę


- 6 - 1900


SPRAWOZDANIE Wydziału Towarzystwa Gimastycznego "Sokół" w Krakowie z czynności za rok [...] przedłożone Walnemu Zgromadzeniu


- 1895


WĘDROWIEC (Warszawa) : pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki, przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii, rozmaitości itd.


- {15} - 3 - 1871 - nr 53-78